prosteprzecinki.pl

Ogólne zasady stosowania przecinków

W języku polskim stosowanie przecinków jest związane przede wszystkim z budową zdania. Służą one do rozdzielania wyrazów i grup wyrazów, tak aby zdanie było łatwiejsze do zrozumienia. Poza tym przecinki często dostarczają odbiorcy tekstu dodatkowych informacji, np. eliminują niejednoznaczności.

Czasami przecinek odpowiada przerwie w mówieniu, gdyby zdanie było odczytywane, ale dotyczy to tylko niektórych sytuacji, które zostaną omówione na kolejnych podstronach.

REKLAMA

Nie zawsze są prawdziwe powszechnie panujące przekonania dotyczące przecinków − owszem, przed spójnikiem bo przecinek stawiamy zawsze, ale przed słowem że już nie w każdym przypadku. Z kolei przed wyrazem i czasami przecinek powinien się znaleźć. Chodzi m.in. o to, że czasami słowo, przed którym zasadniczo przecinka nie stawiamy (np. i), przypadkowo „pojawia się na miejscu zbrodni”, czyli znajduje się w zdaniu obok takiego wyrazu (wyrazów), który postawienia przecinka wymaga, a w rezultacie ten przecinek stawia się równocześnie przed tym przykładowym i. Takie sytuacje zostały jednak w tym serwisie opisane w prosty sposób, wraz z jasnymi przykładami, dzięki czemu przecinki przestaną być problemem.

Praktycznie zawsze, bez względu na wszystko, stawiamy przecinek przed poniższymi wyrazami:

Kiedy jeszcze należy stawiać przecinki? Oto najważniejsze sytuacje:

  1. wymieniamy składniki zdania pełniące tę samą funkcję,
  2. mamy do czynienia z powtórzeniami,
  3. zwracamy się do kogoś,
  4. mamy do czynienia ze zdaniem złożonym,
  5. w zdaniu występuje dopowiedzenie lub wtrącenie.