prosteprzecinki.pl

Przecinek przed ani

Gdy spójnik lub partykuła ani występuje pojedynczo, zasadniczo nie stawiamy przed nimi przecinka.

Jego żona nie pije kawy ani herbaty.

Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny.

Nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Miłość nie chce czekać ani dnia.

Nie marnujmy ani chwili.

REKLAMA
Gdy zaś wyraz ani powtarza się w jednym zdaniu, przed drugim (i każdym kolejnym) ani powinien się znaleźć przecinek.

Nie należy ani okrętu przytwierdzać do jednej kotwicy, ani życia opierać na jednej nadziei.

(...) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

Ani be, ani me, ani kukuryku.

Wyraz ani może również rozpoczynać dopowiedzenie lub wtrącenie, które można oddzielić od reszty zdania przecinkiem (przecinkami).

Nie pije, nie pali, ani nawet nie przeklina.

Nie jestem od nikogo lepszy, ani też nie jestem gorszy.

Zobacz też