Przecinek przed pomimo że (pomimo iż)
prosteprzecinki.pl » słowniczek » pomimo że (pomimo iż)

Przecinek przed pomimo że (pomimo iż)

Gdy mamy do czynienia z połączeniem wyrazowym pomimo że lub pomimo iż, przecinek stawiamy przed całym tym połączeniem (o ile nie znajduje się na początku zdania), nigdy zaś przed słowem że ani .

Moi sąsiedzi kupili kota, pomimo że mają psa.

Pomimo że mają psa, kupili kota.

Moi sąsiedzi, pomimo iż mają psa, kupili kota. (pomimo iż mają psa − wtrącenie, które trzeba wydzielić przecinkami)

Gdy pomimo że (pomimo iż) rozpoczyna zdanie składowe, które nie jest ostatnie w rozpatrywanym zdaniu złożonym, trzeba to zdanie składowe zakończyć przecinkiem (tak jak w przykładzie drugim i trzecim).

Zobacz też