prosteprzecinki.pl

Przecinek przed pomimo że (pomimo iż)

Gdy mamy do czynienia z połączeniem wyrazowym pomimo że lub pomimo iż, przecinek stawiamy przed całym tym połączeniem (o ile nie znajduje się na początku zdania), nigdy zaś przed słowem że ani .

Moi sąsiedzi wzięli kota ze schroniska, pomimo że mają psa.

Pomimo że mają psa, wzięli kota ze schroniska.

Moi sąsiedzi, pomimo iż mają psa, wzięli kota ze schroniska. (pomimo iż mają psa − wtrącenie, które trzeba wydzielić przecinkami)

Gdy pomimo że (pomimo iż) rozpoczyna zdanie składowe, które nie jest ostatnie w rozpatrywanym zdaniu złożonym, trzeba to zdanie składowe zakończyć przecinkiem (tak jak w przykładzie drugim i trzecim).

Zobacz też