prosteprzecinki.pl

Przecinek przed lecz

Przed spójnikiem lecz zawsze umieszczamy przecinek.

Nie miał pieniędzy, lecz się tym nie przejmował.

Zawsze była bardzo rozmowna, lecz wczoraj rzadko się odzywała.

To nie był policjant, lecz strażnik miejski.

Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera.

Życie trudne, lecz nie nudne.

Zobacz też