prosteprzecinki.pl

Przecinek przed kiedy

Przed zaimkiem kiedy należy postawić przecinek. Słowo to bowiem rozpoczyna zdanie składowe odpowiadające na pytania kiedy?, jak długo?, w jakim czasie? itp.

Spałem, kiedy zadzwonił telefon. (Spałem, [kiedy?] kiedy zadzwonił telefon).

Wszystko się zmienia, kiedy dziecko przychodzi na świat. (Wszystko się zmienia, [kiedy?] kiedy dziecko przychodzi na świat).

Polubił nas dopiero wtedy, kiedy nas lepiej poznał. (Polubił nas dopiero wtedy, [kiedy?] kiedy nas lepiej poznał).

REKLAMA
Gdy zdanie składowe rozpoczynające się słowem kiedy nie jest ostatnim zdaniem składowym w rozpatrywanym zdaniu złożonym, trzeba to zdanie składowe zamknąć przecinkiem.

Kiedy przyszedłem, oni już tam byli. (Oni już tam byli, [kiedy?] kiedy przyszedłem).

Kiedy serce śpi, miłość zbudzi je. (Miłość zbudzi je [serce], [kiedy?] kiedy serce śpi).

Jeśli wyraz kiedy nie rozpoczyna zdania składowego (czyli jeśli po tym wyrazie nie ma czasownika), nie stawiamy przed nim przecinka.

Zrobi to, ale nie wie kiedy.

Byli tu, ale nie pamiętam kiedy.

Zobacz też