prosteprzecinki.pl

Przecinek przed niż

Przed wyrazem niż stawiamy przecinek wówczas, gdy oddziela zdania składowe w zdaniu złożonym. Zdanie składowe można rozpoznać po tym, że zawiera czasownik (najedź na jeden z przykładów kursorem myszy, aby czasowniki zostały podkreślone).

Jest później, niż myślałam.

Wyglądało to zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażali.

Zrobili więcej, niż obiecali.

Dostaliśmy dużo więcej, niż potrzebowaliśmy.

REKLAMA
Gdy natomiast spójnik niż oddziela elementy zdania pojedynczego (które zawiera tylko jeden czasownik), przecinka się przed nim nie stawia.

Mniej niż zero.

Miałem wtedy nie więcej niż pięć lat.

Był dla niego bardziej przyjacielem niż podwładnym.

Pierwszy od tygodnia wolny wieczór woleli razem spędzić raczej w domu niż na imprezie.

Zobacz też