prosteprzecinki.pl

Przecinek przed a

Przed wyrazem a przecinek najczęściej stawiamy. Poznajmy więc najpierw sytuacje, gdy jest niepotrzebny.
Zalicza się do nich użycie spójnika a w konstrukcji: (po)między X a Y.

Znaleźliśmy się między młotem a kowadłem.

Jest wiele różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną.

REKLAMA
Poza tym przecinka nie stosujemy przy łączeniu spójnikiem a wyrazów w sposób przedstawiony poniżej.

Słoń a sprawa polska.

Pieniądze a szczęście.

Przecinka nie umieszczamy przed a również wtedy, gdy występuje między powtórzonymi wyrazami, aby wzmocnić ich wydźwięk.

To się zdarzyło dnia tego a tego o godzinie tej a tej.

Na niego można czekać a czekać.

W pozostałych przypadkach − gdy spójnik a łączy zdania składowe w zdanie złożone, wprowadza dopowiedzenie lub wtrącenie albo przeciwstawia sobie pewne wyrazy − stawiamy przed nim przecinek. Po najechaniu na każdy z poniższych przykładów pojawi się opis zdania.

Byłem tu wczoraj, a ciebie nie było. (a łączy zdania składowe)

Mają dwie córki, a starsza chodzi już do szkoły. (a łączy zdania składowe)

Miał żółwia i jaszczurkę, a nawet węża. (podkreślono dopowiedzenie)

Przychodził dwa razy w tygodniu, a czasem częściej, i bardzo nam pomagał. (podkreślono wtrącenie, wydzielone z obu stron przecinkami)

Mieliście kupić pomidory, a nie ogórki. (a przeciwstawia ogórki pomidorom)

Jasio ma kota, a Stasio psa. (a przeciwstawia sobie informacje o zwierzętach chłopców)

Zobacz też