prosteprzecinki.pl
ogólne zasady > 5. dopowiedzenia, wtrącenia

W zdaniu występuje dopowiedzenie lub wtrącenie

Dopowiedzenie to grupa wyrazów (czasem nawet zdanie składowe), która wprowadza do zdania dodatkowe informacje. Dopowiedzenie można rozpoznać po tym, że po usunięciu go ze zdania ono wciąż miałoby sens i byłoby poprawnie zbudowane (zawierałoby jedynie mniej treści). Wtrącenie zaś to takie dopowiedzenie, które znajduje się w środku zdania.

Dopowiedzenia i wtrącenia wydzielamy przecinkami, ewentualnie myślnikami, nawiasami lub innymi znakami interpunkcyjnymi.