prosteprzecinki.pl

Przecinek przed gdyż

Przed spójnikiem gdyż zawsze stawiamy przecinek.

Nie chciała tam iść, gdyż nie miała na to ochoty.

Można się opalać, gdyż świeci słońce.

Zobacz też