prosteprzecinki.pl

Przecinek przed tym bardziej że

Gdy mamy do czynienia z połączeniem wyrazowym tym bardziej że, miejsce postawienia przecinka zależy od znaczenia rozpatrywanego zdania. Ogólnie rzecz biorąc, przecinek wyznacza przerwę przy wypowiadaniu tego zdania.

Chciałabym tam pojechać, tym bardziej że jest tam ciepło.

Chciałabym tam pojechać tym bardziej, że jest tam ciepło. (akcent pada na tym bardziej)

Zobacz też