prosteprzecinki.pl

Przecinek przed zatem

Zatem jest spójnikiem wynikowym. Łączy więc dwa zdania składowe, z których jedno opisuje przyczynę (np. Zapomniał o ich rocznicy), a drugie – skutek (np. Musi ją przeprosić). Takie zdania składowe należy rozdzielić przecinkiem.

Zapomniał o ich rocznicy, zatem musi ją przeprosić.

REKLAMA
W powyższym przykładzie rozdzielenie zdania mówiącego o przyczynie i zdania opisującego skutek jest równoznaczne z postawieniem przecinka przed słowem zatem. Nie zawsze jednak tak jest – spójrzmy na poniższe zdanie:

Zapomniał o ich rocznicy, musizatem przeprosić.

W tym przykładzie przecinek trzeba umieścić przed wyrazem musi, postawienie go przed słowem zatem byłoby błędem. Inne przykłady:

Lało jak z cebra, zatem musieliśmy zostać w domu.

Lało jak z cebra, musieliśmy zatem zostać w domu.

W przypadku gdy w zdaniu zawarto jedynie informację o skutku, a przyczyna została opisana w poprzednim zdaniu, zakończonym kropką, przecinek przed wyrazem zatem również byłby błędem.

Zapomniał o rocznicy. Musizatem przeprosić.

Lało jak z cebra. Musieliśmy zatem zostać w domu.

Zobacz też