prosteprzecinki.pl

Przecinek przed że

Gdy wyraz że rozpoczyna zdanie składowe, stawiamy przed nim przecinek.
Jeśli to zdanie składowe nie jest ostatnie w rozpatrywanym zdaniu złożonym (bo np. jest wtrąceniem), stawiamy kolejny przecinek, aby je zamknąć (tak jak w przykładzie trzecim i czwartym).

Powiedzieli mi, że przyjdą.

Wiem, że nic nie wiem.

To, że go nie lubię, nie ma żadnego znaczenia.

Że był zmęczony, poszedł spać.

REKLAMA
Gdy że jest składnikiem połączeń wyrazowych: mimo że, chyba że, zwłaszcza że, szczególnie że, tyle że, tylko że, tak że (= więc), przecinek stawiamy przed całym połączeniem, nigdy zaś przed słowem że.

Zdążył wczoraj do szkoły, mimo że zaspał.

Mimo że zaspał, zdążył wczoraj do szkoły.

Wczoraj, mimo że zaspał, zdążył do szkoły. (mimo że zaspał − wtrącenie, które trzeba wydzielić przecinkami)

Nigdy nie będę mógł kupić tego samochodu, chyba że wygram na loterii.

Nigdy nie będę mógł kupić tego samochodu. Chyba że wygram na loterii.

Chciałaby tam mieszkać, zwłaszcza że jest tam ciepło przez cały rok.

Lubię tańczyć, szczególnie że mam do tego talent.

Chciałem to zrobić, tylko że nie miałem odwagi.

Było bardzo ciemno, tak że nic nie było widać.

Wyraz że jest też składnikiem takich połączeń wyrazowych, że przecinek stawiamy albo przed że, albo przed całym połączeniem, np. tym bardziej że, dlatego że.

Nie pójdę tam, dlatego że się boję. (przecinek wskazuje przerwę przy wypowiadaniu zdania) (= nie pójdę tam, bo się boję)

Nie pójdę tam dlatego, że się boję. (przecinek wskazuje przerwę przy wypowiadaniu zdania, akcent pada na dlatego) (= nie pójdę tam właśnie dlatego, że się boję)

Dlatego tam nie pójdę, że się boję.

Lubię go właśnie dlatego, że ma poczucie humoru.

Chciałabym tam pojechać, tym bardziej że jest tam ciepło. (przecinek wskazuje przerwę przy wypowiadaniu zdania)

Chciałabym tam pojechać tym bardziej, że jest tam ciepło. (przecinek wskazuje przerwę przy wypowiadaniu zdania, akcent pada na tym bardziej)

Położenie przecinka w dwóch pierwszych i dwóch ostatnich przykładach zależy od tego, w którym miejscu przy wypowiadaniu zdania wypada tzw. przerwa oddechowa i który wyraz chcemy zaakcentować.

Gdy mamy do czynienia z połączeniami wyrazowymi, takimi jak: i że, oraz że, lub że, albo że, ani że, najczęściej nie stawiamy przecinka przed żadnym ze składników takiego połączenia (o ile obecność przecinka nie jest związana z innymi zasadami).

Powiedział, że ma rower i że mi go pożyczy.

Wiedzieliśmy, że ma rację oraz że musimy go posłuchać.

Liczył na to, że się nie dowiedzą lub że nie będą mieli mu tego za złe.

Myślał pewnie, że nie robił nic złego albo że mu się upiecze.

Zobacz też