prosteprzecinki.pl

Przecinek przed dlatego że

Gdy mamy do czynienia z połączeniem wyrazowym dlatego że, miejsce postawienia przecinka zależy od znaczenia rozpatrywanego zdania. Ogólnie rzecz biorąc, przecinek wyznacza przerwę przy wypowiadaniu tego zdania.

Nie pójdę tam, dlatego że się boję. (= nie pójdę tam, bo się boję)

Nie pójdę tam dlatego, że się boję. (akcent pada na dlatego) (= nie pójdę tam właśnie dlatego, że się boję)

Dlatego tam nie pójdę, że się boję.

Lubię go właśnie dlatego, że ma poczucie humoru.

Zobacz też