prosteprzecinki.pl

Przecinek przed podczas gdy

Kiedy mamy do czynienia z połączeniem wyrazowym podczas gdy, przecinek stawiamy zawsze przed całym połączeniem (o ile nie znajduje się na początku zdania), a nie przed gdy.

My tu pracujemy, podczas gdy wy się bawicie.

On zaczyna swoją zmianę, podczas gdy większość ludzi już śpi.

Podczas gdy wy się bawicie, my tu pracujemy.

Podczas gdy większość ludzi już śpi, on zaczyna swoją zmianę.

Podczas gdy może rozpoczynać zdanie składowe, które nie jest ostatnie w rozpatrywanym zdaniu złożonym. Wówczas trzeba to zdanie składowe zakończyć przecinkiem (tak jak w dwóch ostatnich przykładach).

Zobacz też