prosteprzecinki.pl
ogólne zasady > 4. zdania złożone

Mamy do czynienia ze zdaniem złożonym

Większość zdań złożonych wymaga przecinków, dlatego ważna jest umiejętność rozpoznania, czy mamy do czynienia ze zdaniem złożonym czy ze zdaniem pojedynczym.

Zdanie pojedyncze może się składać z wielu wyrazów, ale zawiera tylko jeden czasownik (określający, co robi lub w jakim stanie znajduje się osoba lub przedmiot występujący w zdaniu). Zdanie złożone zaś składa się ze zdań składowych, a każde z nich zawiera po jednym czasowniku.

W przykładach zamieszczonych w serwisie prosteprzecinki.pl, w których ma to znaczenie, wszystkie czasowniki (a właściwie orzeczenia) są dla ułatwienia wyróżnione podkreśleniem. Wyróżnienie to staje się widoczne po najechaniu na takie zdanie kursorem myszy. Dzięki temu łatwiej rozpoznać zdanie złożone i jego zdania składowe.