prosteprzecinki.pl

Przecinek przed bo

Przed wyrazem bo należy zawsze umieścić przecinek.

Robię to, bo to kocham.

Wzięła ze sobą parasol, bo padało.

Odnoszę sukcesy, bo w siebie wierzę.

Stój, bo strzelam!

Zobacz też