prosteprzecinki.pl

Przecinek przed ale

Przed słowem ale prawie zawsze stawiamy przecinek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyrazu tego użyjemy w znaczeniu ’zastrzeżenia’ (użycie w funkcji rzeczownika).

Zawsze jest jakieś ale.

Nie chcę słyszeć żadnych ale.

REKLAMA
W pozostałych przypadkach zawsze poprzedzamy słowo ale przecinkiem.

Nie miał pieniędzy, ale się tym nie przejmował.

Wiem, ale nie powiem.

To był słoneczny, ale chłodny dzień.

Wolniej, ale bezpieczniej.

Zobacz też