prosteprzecinki.pl

Przecinek przed gdzie

Przed zaimkiem gdzie należy postawić przecinek, gdy rozpoczyna zdanie składowe.

Nie wiem, gdzie mogę to znaleźć. (Nie wiem, [czego?] gdzie mogę to znaleźć).

Powiedz mi, gdzie jesteś. (Powiedz mi, [co?] gdzie jesteś).

REKLAMA

Kiedy zdanie składowe rozpoczynające się słowem gdzie nie jest ostatnim zdaniem w rozpatrywanym zdaniu złożonym, trzeba to zdanie składowe zamknąć przecinkiem.

Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. ([diabeł] tam babę pośle [gdzie?] gdzie nie może).

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. (tam trzeci korzysta [gdzie?] gdzie dwóch się bije).

Wszędzie, gdzie był, pozostawił po sobie miłe wspomnienia.

Jeśli wyraz gdzie nie rozpoczyna zdania składowego (czyli jeśli po tym wyrazie nie ma czasownika), nie stawiamy przed nim przecinka.

Gdzieś go już widział, ale nie pamięta gdzie.

Gdy mamy do czynienia z połączeniem typu tam gdzie, które rozpoczyna wtrącenie lub dopowiedzenie, przecinek stawiamy nie przed słowem gdzie, lecz przed całym połączeniem.

Mieszkał na wsi, tam gdzie się czuł najlepiej.

Dla porównania przykład z sąsiadującymi ze sobą słowami tam i gdzie, który nie zawiera dopowiedzenia.

Udał się tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. (Udał się tam, [dokąd?] gdzie diabeł mówi dobranoc).

Wyraz gdzie może też wchodzić w skład połączeń typu: rzadko gdzie, mało gdzie. Wówczas przecinka nie stawiamy.

Zobacz też