prosteprzecinki.pl

Przecinek przed i

Gdy spójnik i występuje pojedynczo, najczęściej nie stawiamy przed nim przecinka.

Czytał książki i słuchał muzyki.

Uczą się i pracują.

Pójdziemy tam w poniedziałek i we wtorek.

Lubiła róże i tulipany.

REKLAMA
Gdy wyraz i jest powtarzany, stawiamy przecinek przed drugim (oraz każdym kolejnym) i.

Pójdziemy tam i w poniedziałek, i we wtorek.

Była i piękna, i mądra, i dobra.

Czasami jednak powtarzające się spójniki i w jednym zdaniu nie są równorzędne.

Posadzimy tu marchewkę i pietruszkę albo pomidory i ogórki.

Wyjrzał przez okno i zobaczył Kasię i Łukasza.

W pierwszym z powyższych przykładów pierwszy spójnik i łączy jedną parę warzyw, a drugie i łączy inną parę. W drugim przykładzie pierwsze i łączy zdania składowe: wyjrzał (...) i zobaczył (...), a drugie łączy wyrazy: Kasię i Łukasza. W tego typu sytuacjach przecinka przed kolejnym i nie stawiamy.

Słowo i może rozpoczynać dopowiedzenie lub wtrącenie. Wówczas przecinek należy przed nim postawić.

Jaś nie przychodzi do szkoły, i to od dwóch tygodni. (podkreślono dopowiedzenie)

Gdy bezpośrednio przed wyrazem i występuje wtrącenie, to mimo że – zgodnie z ogólnymi zasadami – przecinka przed i nie umieszczamy, ten znak się tam pojawia, bo jest wymagany przez to wtrącenie.

Miała długie włosy, które opadały jej na ramiona, i niebieskie oczy. (podkreślono wtrącone zdanie składowe)

Dziś na obiad będzie zupa pomidorowa, tak bardzo przez was lubiana, i pierogi. (podkreślono wtrącenie)

Zobacz też