prosteprzecinki.pl

Przecinek przed albowiem

Spójnik albowiem wprowadza zdanie składowe (zdanie podrzędne) opisujące przyczynę. Takie zdanie składowe należy oddzielić od poprzedniego przecinkiem. W praktyce sprowadza się to do postawienia przecinka przed wyrazem albowiem.

W tym zdaniu postawiono przecinek, albowiem oddziela on zdania składowe.

Ryby mogą oddychać pod wodą, albowiem posiadają skrzela.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Zobacz też