prosteprzecinki.pl

Przecinek przed ponieważ

Przed spójnikiem ponieważ stawiamy przecinek. Jest tak dlatego, że spójnik ten rozpoczyna zdanie składowe, opisujące przyczynę.

Nie mogłem do pana zadzwonić, ponieważ telefon mi się zepsuł.

Chcę się z nią ożenić, ponieważkocham.

Jeśli zdanie składowe zawierające przyczynę (ponieważ telefon mi się zepsuł, ponieważ ją kocham) nie jest ostatnim zdaniem składowym w danym zdaniu złożonym, należy je zamknąć przecinkiem.

Ponieważ telefon mi się zepsuł, nie mogłem do pana zadzwonić.

Ponieważkocham, chcę się z nią ożenić.

Ryby, ponieważ mają skrzela, mogą oddychać. (ponieważ mają skrzela − wtrącenie, które można by usunąć, a zdanie byłoby bezbłędne: Ryby mogą oddychać)

Zobacz też