Przecinek przed bowiem

Przecinek przed bowiem

Spójnik bowiem wprowadza zdanie składowe (zdanie podrzędne) opisujące przyczynę. Występuje na początku zdania składowego albo na dalszej pozycji. Takie zdanie składowe należy oddzielić od poprzedniego przecinkiem.

W tym zdaniu postawiono przecinek, oddziela on bowiem zdania składowe.

Ryby mogą oddychać pod wodą, bowiem posiadają skrzela.

Wyjechał z Warszawy, stolica bowiem okazała się miejscem nie dla niego.

W przypadku gdy zdania składowe znajdują się w osobnych zdaniach (są oddzielone kropką), przecinka się nie stawia.

Wyjechał. Nie miał bowiem innego wyjścia.

Pamiętajmy, że − zgodnie z tradycją i dobrym zwyczajem − spójnika bowiem nie należy umieszczać na początku zdania składowego, lecz po pierwszym wyrazie lub jeszcze dalej. Przykład dotyczący narządu oddechowego ryb jest więc z tym zaleceniem stylistycznym niezgodny.

Zobacz też