prosteprzecinki.pl

Przecinek przed bowiem

Spójnik bowiem wprowadza zdanie składowe (zdanie podrzędne) opisujące przyczynę. Występuje na początku zdania składowego albo na dalszej pozycji. Takie zdanie składowe należy oddzielić od poprzedniego przecinkiem.

W tym zdaniu postawiono przecinek, oddziela on bowiem zdania składowe.

Ryby mogą oddychać pod wodą, bowiem posiadają skrzela.

Wyjechał z Warszawy, stolica bowiem okazała się miejscem nie dla niego.

W przypadku gdy zdania składowe znajdują się w osobnych zdaniach (są oddzielone kropką), przecinka się nie stawia.

Wyjechał. Nie miał bowiem innego wyjścia.

Pamiętajmy, że − zgodnie z tradycją i dobrym zwyczajem − spójnika bowiem nie należy umieszczać na początku zdania składowego, lecz po pierwszym wyrazie lub jeszcze dalej. Przykład dotyczący narządu oddechowego ryb jest więc z tym zaleceniem stylistycznym niezgodny.

Zobacz też