prosteprzecinki.pl

Przecinek przed mimo że (mimo iż)

Gdy mamy do czynienia z połączeniem wyrazowym mimo że lub mimo iż, przecinek stawiamy przed całym tym połączeniem (o ile nie znajduje się na początku zdania), nigdy zaś przed słowem że ani .

Zdążył wczoraj do szkoły, mimo że zaspał.

Mimo że zaspał, zdążył wczoraj do szkoły.

Wczoraj, mimo iż zaspał, zdążył do szkoły. (mimo iż zaspał − wtrącenie, które trzeba wydzielić przecinkami)

Gdy mimo że (mimo iż) rozpoczyna zdanie składowe, które nie jest ostatnie w rozpatrywanym zdaniu złożonym, trzeba to zdanie składowe zakończyć przecinkiem (tak jak w przykładzie drugim i trzecim).

Zobacz też