prosteprzecinki.pl

Przecinek przed gdy

Przed zaimkiem gdy należy postawić przecinek. Słowo to bowiem rozpoczyna zdanie składowe, odpowiadające na pytania kiedy?, jak długo?, w jakim czasie? itp.

Spałem, gdy zadzwonił telefon. (Spałem, [kiedy?] gdy zadzwonił telefon).

Wszystko się zmienia, gdy dziecko przychodzi na świat. (Wszystko się zmienia, [kiedy?] gdy dziecko przychodzi na świat).

REKLAMA
Kiedy zdanie składowe rozpoczynające się słowem gdy nie jest ostatnim zdaniem w rozpatrywanym zdaniu złożonym, trzeba to zdanie składowe zamknąć przecinkiem.

Gdy przyszedłem, oni już tam byli. (Oni już tam byli, [kiedy?] gdy przyszedłem).

Kiedy mamy do czynienia z połączeniami wyrazowymi typu: dopiero gdy, podczas gdy, przecinek stawiamy przed całym połączeniem, a nie przed gdy.

Polubił nas, dopiero gdy nas lepiej poznał.

Dopiero gdy nas lepiej poznał, polubił nas.

My tu pracujemy, podczas gdy wy się bawicie.

Podczas gdy wy się bawicie, my tu pracujemy.

Ale:

Polubił nas dopiero wtedy, gdy nas lepiej poznał.

Zobacz też