prosteprzecinki.pl

Przecinek przed lub

Przed spójnikiem lub prawie nigdy nie stawiamy przecinka.

Czytał książki lub słuchał muzyki.

Chciałaby dostać róże lub tulipany.

Byli tu w piątek lub w sobotę.

REKLAMA

Jedynie gdy słowo lub rozpoczyna dopowiedzenie bądź wtrącenie, można przed nim postawić przecinek.

Był człowiekiem ambitnym, lub raczej żądnym władzy. (podkreślony fragment zdania można uznać za dopowiedzenie i wydzielić go przecinkiem)

Był człowiekiem ambitnym, lub raczej żądnym władzy, i nie cofał się przed niczym. (podkreślony fragment zdania można uznać za wtrącenie i wydzielić go przecinkami)

Czasem, nawet gdy zgodnie z powyższymi zasadami przecinka przed lub być nie powinno, należy go w tym miejscu mimo to postawić. Dzieje się tak wówczas, gdy obecność przecinka jest wymagana przez zasady niezwiązane z wyrazem lub.

Wiedział, że go nie znajdą, lub liczył na szczęście.

W powyższym przykładzie lub nie rozpoczyna wtrącenia ani dopowiedzenia, mimo to postawiono przed nim przecinek. Otóż zdanie składowe (podrzędne) że go nie znajdą musi być otoczone przecinkami. A kończy się ono akurat przed słowem lub, stąd ten przecinek.

Zobacz też