prosteprzecinki.pl

Przecinek przed dlaczego

Przed zaimkiem dlaczego należy postawić przecinek. Słowo to bowiem rozpoczyna zdanie składowe.

Rozumiem, dlaczego to zrobił.

Czy ktoś z was wie, dlaczego trzeba tu postawić przecinek?

Wyjaśnili jej, dlaczego tak się stało.

REKLAMA
Gdy zdanie składowe rozpoczynające się słowem dlaczego nie jest ostatnim zdaniem składowym w rozpatrywanym zdaniu złożonym, trzeba to zdanie składowe zamknąć przecinkiem.

Dlaczego to zrobiłem, do dziś nie potrafię wyjaśnić.

To, dlaczego nie mogliście przyjść, nie ma żadnego znaczenia.

Jeśli wyraz dlaczego nie rozpoczyna zdania składowego (czyli jeśli po tym wyrazie nie ma czasownika), nie poprzedzamy go przecinkiem.

Nie wpuszczono go do środka i nie wiedział dlaczego.

Obrazili się na mnie, ale nie rozumiem dlaczego.

Zobacz też