prosteprzecinki.pl

Przecinek przed tak że

Gdy mamy do czynienia z połączeniem wyrazowym tak że (o znaczeniu więc), przecinek stawiamy przed całym tym połączeniem (o ile nie znajduje się na początku zdania), nigdy zaś przed słowem że.

Było bardzo ciemno, tak że nic nie było widać.

Byłem głodny jak wilk, tak że mógłbym zjeść konia z kopytami.

REKLAMA
Jeśli jednak wyrazy tak i że nie znajdują się bezpośrednio obok siebie, przecinek stawiamy przed że.

Było tak bardzo ciemno, że nic nie było widać.

Byłem tak głodny, że mógłbym zjeść konia z kopytami.

Zobacz też