prosteprzecinki.pl

Przecinek przed chyba że

Gdy mamy do czynienia z połączeniem wyrazowym chyba że, przecinek stawiamy przed całym tym połączeniem (o ile nie znajduje się na początku zdania), nigdy zaś przed słowem że.

Nigdy nie będę mógł kupić tego samochodu, chyba że wygram na loterii.

Nigdy nie będę mógł kupić tego samochodu. Chyba że wygram na loterii.

Oni tam nigdy nie pójdą, chyba że zaciągniemy ich siłą.

Sam nie dam rady. Chyba że mi pomożecie.

Zobacz też