prosteprzecinki.pl

Przecinek przed więc

Więc jest spójnikiem wynikowym. Łączy zatem dwa zdania składowe, z których jedno opisuje przyczynę (np. Zapomniał o ich rocznicy), a drugie − skutek (np. Musi ją przeprosić). Takie zdania składowe należy rozdzielić przecinkiem.

Zapomniał o ich rocznicy, więc musi ją przeprosić.

REKLAMA
W powyższym przykładzie rozdzielenie zdania mówiącego o przyczynie i zdania opisującego skutek jest równoznaczne z postawieniem przecinka przed słowem więc. Nie zawsze jednak tak jest – spójrzmy na poniższe zdanie:

Zapomniał o ich rocznicy, musi więc ją przeprosić.

W tym przykładzie przecinek należy umieścić przed wyrazem musi, postawienie go przed słowem więc byłoby błędem. Inne przykłady:

Lało jak z cebra, więc musieliśmy zostać w domu.

Lało jak z cebra, musieliśmy więc zostać w domu.

W przypadku gdy w zdaniu zawarto jedynie informację o skutku, a przyczyna została opisana w poprzednim zdaniu, zakończonym kropką, przecinek przed wyrazem więc również byłby błędem.

Zapomniał o ich rocznicy. Musi więc ją przeprosić.

Lało jak z cebra. Musieliśmy więc zostać w domu.

Jeśli mamy do czynienia z połączeniami, takimi jak: a więc, tak więc, przecinek stawiamy przed całym takim połączeniem, a nie przed wyrazem więc.

Najbardziej lubiła przedmioty ścisłe, a więc matematykę, fizykę i chemię.

Zapomniał o ich rocznicy. Tak więc musi ją przeprosić. (przecinka nie stawiamy w tym zdaniu ani przed więc, ani przed musi)

W pozostałych wypadkach użycia wyrazu więc, gdy nie mamy do czynienia z ewidentną przyczyną i skutkiem, przecinka nie stawiamy.

A więc do zobaczenia.

No więc co mi masz do powiedzenia?

Zobacz też