prosteprzecinki.pl

Przecinek przed tylko że

Gdy mamy do czynienia z połączeniem wyrazowym tylko że, to w przeważającej większości przypadków stawiamy przecinek przed całym tym połączeniem (o ile nie znajduje się na początku zdania), a nie przed słowem że.

Bardzo chciałem to zrobić, tylko że nie miałem odwagi.

Bardzo chciałem to zrobić. Tylko że nie miałem odwagi.

Czasami jednak stojące obok siebie wyrazy tylko i że należą do różnych zdań składowych, dlatego są wtedy rozdzielone przecinkiem.

Szkoda tylko, że nam wcześniej nie powiedzieliście.

Powiem tylko, że bardzo się cieszę.

REKLAMA
W razie wątpliwości co do tego, gdzie postawić przecinek, zastanówmy się, w którym miejscu przy wypowiadaniu zdania robimy krótką przerwę. (Uwaga! Ta zasada sprawdza się w przypadku połączenia tylko że, ale nie jest uniwersalna i nie można jej stosować w odniesieniu do dowolnie wybranych wyrazów). Dla porównania dwa przykłady ze zbiegiem tych samych słów: powiedział, tylko i że.

− Nic nie powiedział? − Owszem, powiedział, tylko że nic nie zrozumiałem.

Nie mówił o tym dniu zbyt dużo. Powiedział tylko, że nigdy go nie zapomni.

Zobacz też