prosteprzecinki.pl
ogólne zasady » 2. powtórzenia

Mamy do czynienia z powtórzeniami

Adam Małysz i długo, długo nic.

To bardzo, bardzo duże miasto.

Szukaliśmy go i w kuchni, i w łazience, i w sypialni.

Ani nie zrobiłem kroku w przód, ani się nie cofnąłem.

Jak widać, powtórzone wyrazy nie muszą ze sobą bezpośrednio sąsiadować − wystarczy, że pełnią tę samą funkcję.

Czasami jednak wyrazy powtarzające się w jednym zdaniu nie są równorzędne, tak jak w poniższym przykładzie.

Wyjrzał przez okno i zobaczył Kasię i Łukasza.

W powyższym zdaniu pierwsze i łączy zdania składowe: wyjrzał (...) i zobaczył (...), drugie zaś łączy wyrazy: Kasię i Łukasza. W tego typu sytuacjach przecinka przed powtarzającym się wyrazem nie stawiamy.