prosteprzecinki.pl

Mamy do czynienia ze zdaniem złożonym

W przypadku gdy w zdaniu obok siebie pojawią się takie dwa wyrazy, że przed każdym z osobna powinno się umieścić przecinek, stawiamy go tylko przed pierwszym z nich.

Powiedział mi, że gdy przyjdzie, opowie mi o czymś.

Ufam wam, ale jeżeli mnie okłamaliście, bardzo się na was zawiodę.

Oto inne często występujące połączenia tego typu:

  • a więc
  • a gdy
  • a jeśli
  • a kiedy
  • a mianowicie
  • a ponieważ
  • a że
  • że aby
  • że gdy
  • że jeśli
REKLAMA

Gdy z kolei obok siebie znajdą się takie dwa wyrazy, że przed drugim należy postawić przecinek (np. że, jeśli), ale przed pierwszym nie (np. i, lub) – przed żadnym z nich nie stawiamy przecinka.

Mówi się, że nadchodzą zmiany i że będzie lepiej.

Będę zadowolony, jeśli znajdę lepiej płatną pracę lub jeśli dostanę podwyżkę.

Zdanie składowe może zawierać formy czasownika zakończone na -ąc, -łszy, -wszy (czyli imiesłowy przysłówkowe). Wówczas również wydzielamy takie zdanie przecinkiem (przecinkami).

Idąc do szkoły, spotkałem kolegę.

Wróciwszy z wakacji, od razu poszedłem do pracy.

Wczoraj, zjadłszy obiad, wyjątkowo uciąłem sobie drzemkę.

Myślałem, że mówiąc mu o tym, wyświadczę mu przysługę.