prosteprzecinki.pl

Mamy do czynienia ze zdaniem złożonym

Przed pozostałymi wyrazami lub połączeniami wyrazowymi rozpoczynającymi zdanie składowe należy postawić przecinek. Oto ich przykłady:

 • dopiero (gdy, jak, kiedy)
 • dopóki
 • gdy
 • gdyby
 • gdyż
 • gdzie
 • ile
 • ilekroć
 • im
 • inaczej
 • innymi słowy
 • jako że
 • jednak
 • jednakże
 • jeśli
 • jeżeli
 • tyle że
 • tylko że
 • tymczasem
 • w miarę jak
 • w razie gdyby
 • więc
 • właśnie gdy (jak, kiedy)
 • wszakże
 • wtedy
 • za to
 • zanim
 • zaś
 • zwłaszcza gdy (kiedy)
 • zwłaszcza że
 • że
 • żeby
Niektóre wyrazy i połączenia wyrazowe mogą pełnić różne funkcje, dlatego szczególnie polecamy zapoznanie się z ich opisem w naszym serwisie. Oto najważniejsze z nich.

Pamiętajmy, aby przecinek stawiać przed całym połączeniem wyrazowym, a nie tylko przed jednym z jego składników, nawet jeśli pojedynczo również znajduje się na powyższej liście (np. podczas gdy, chyba że, zwłaszcza że).

Uczył się, podczas gdy oni grali w piłkę.

Na pewno zdążę, chyba że autobus się spóźni.