prosteprzecinki.pl

Test z języka polskiego


1. Które z poniższych zdań zapisano poprawnie?