prosteprzecinki.pl

Wymyślić czy wymyśleć?

Poprawna wersja:
wymyślić

Musisz wymyślić, jak to zrobić.

Trzeba to przemyśleć i coś wymyślić.

Gdyby Boga nie było, należałoby Go wymyślić.

Wskazówka:
Końcówki czasowników pochodzących od myśleć możemy sprawdzić, przyglądając się zakończeniom ich form czasu przeszłego:

  • wymyślić, bo wymyślił;
  • przemyśleć, bo przemyślał.

Zobacz też