Wolt czy woltów?

Poprawna wersja:
woltów

Napięcie w gniazdku elektrycznym w Polsce to 230 V (230 woltów).

Napięcie tych baterii wynosi odpowiednio: 1,5 V (półtora wolta), 3 V (3 wolty) i 5 V (5 woltów).

Dodatkowe informacje:
Nawet jeśli użyjemy skrótu tej jednostki napięcia, np. 110 V, to odczytując go, należy go odmienić (jak w powyższych przykładach w nawiasie). Wyraz wolt jest bowiem rzeczownikiem, który podlega odmianie, tak jak np. kilogram czy też metr. Nie powiemy:
Wsypałem 5 kilogram mąki.
dlatego błędne byłoby również zdanie:
Napięcie w gniazdku wynosi 230 wolt.