prosteprzecinki.pl

czy ?

Poprawna może być albo forma , albo . Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi przykładami oraz wskazówką, jak wskazać prawidłową wersję.

Poprawna forma biernika [kogo? co?] liczby pojedynczej wyrazu ta:

Pochłonąłem książkę w jedną noc.

pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają.

Czekasz na jedną chwilę, serce jak szalone bije.

Nie mogli się zdecydować, którą lodówkę kupić, i w końcu wybrali najdroższą.

Marzyła o tamtej obłędnej sukience, ale kupiła , na którą było ją stać.

Którą chcesz lalkę? − .

Czy pamiętasz noc w Zakopanem?

Daj mi noc, jedną noc.

Mam moc! Mam moc! Rozpalę to, co się tli.


Poprawna forma narzędnika [(z) kim? (z) czym?] l. poj. wyrazu ta:

Co z Polską?

Nie idźcie drogą!

Jestem piękną książką zauroczona.

Jak to jest z mityczną nocą poślubną?

Marzyła o tamtej obłędnej sukience, ale musiała się zadowolić , na którą było ją stać.

Którą postacią z tej bajki chciałbyś być? − .

Musicie być mocni mocą, którą daje wiara!

Żyj nadzieją, co mieli Kolumb albo Bach. Żyj radością, dla której Chaplin wdziewał łach.

Wskazówka:
Zastanawiając się nad właściwą formą, można spojrzeć na końcówkę rzeczownika (nie przymiotnika), do którego odnosi się wyraz lub . W przypadku rzeczowników niekończących się na lub (np. noc, moc, miłość, otchłań, postać) należy podstawić inne słowo rodzaju żeńskiego (np. książkę, kartkę). Przykłady:

  • Pochłonąłem tę książkę w jedną noc.
  • Czekasz na tę jedną chwilę, serce jak szalone bije.
  • Nie mogli się zdecydować, którą lodówkę kupić, i w końcu wybrali tę najdroższą. (bo: tę najdroższą lodówkę)
  • Marzyła o tamtej obłędnej sukience, ale kupiła tę, na którą było ją stać. (bo: tę sukienkę)
  • Którą chcesz lalkę? − Tę. (bo: Tę lalkę)
  • Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? (bo: Czy pamiętasz tę wizytę w Zakopanem?)
  • Co z tą Polską?
  • Jestem tą piękną książką zauroczona.

Formą w bierniku jest dopuszczalna tylko w języku potocznym, przede wszystkim mówionym.

Zobacz też