prosteprzecinki.pl

Popołudniu czy po południu?

Poprawna wersja:
po południu

Zrobię to po południu.

Po południu ma padać.

Chcesz iść po południu do kina?

Dodatkowe informacje:
Mylące może być to, że w słowach popołudnie, popołudniowypopołudniem cząstkę po- pisze się łącznie. Napiszemy jednak przed południem, więc rozdzielnie trzeba również zapisać po południu.

Zobacz też