Pojedyńczy czy pojedynczy?
prosteprzecinki.pl » częste błędy językowe » pojedyńczy czy pojedynczy?

Pojedyńczy czy pojedynczy?

Poprawna wersja:
pojedynczy, pojedyncza, pojedyncze

Do kasy proszę podchodzić pojedynczo.

Wiązanie chemiczne utworzone przez jedną parę elektronów nazywa się wiązaniem pojedynczym.

Słowo perfumy nie występuje w liczbie pojedynczej.