prosteprzecinki.pl

Niemczech czy Niemiec?

Wersja błędna: do Niemczech

Poprawna wersja: dokąd wyjeżdżam? (dopełniacz)
do Niemiec

Wujek Józek przeniósł się do Niemiec już cztery lata temu.

Do Niemiec pojedziemy w przyszłym roku.


Poprawna wersja: gdzie mieszkam? (miejscownik)
w Niemczech

Przez 16 lat pracowałem w Niemczech.

W Niemczech znajduje się wulkan, który może zagrozić całej Europie.

Zobacz też