prosteprzecinki.pl

Naprawdę czy na prawdę?

W zależności od znaczenia prawidłowa jest pisownia albo łączna, albo rozdzielna.

Poprawna wersja w większości przypadków (gdy rozpatrywane wyrażenie można by zastąpić wyrazem prawdziwie, szczerze, dokładnie, właściwie lub istotnie):
naprawdę

Jestem ci naprawdę bardzo wdzięczny.

Naprawdę nie mam pojęcia, co się stało.

O czym tak naprawdę marzysz?


Poprawna wersja, gdy mamy do czynienia z rzeczownikiem prawda: na co? − na prawdę (znacznie rzadsza sytuacja):
na prawdę

Monopol na prawdę. (monopol na co? − na prawdę)

Czas na prawdę. (czas na co? − na prawdę)

Każdy z nas naprawdę zasługuje na prawdę o tych wydarzeniach. (zasługuje na co? − na prawdę)

Zobacz też