prosteprzecinki.pl

Luty czy lutego?

Poprawna wersja przy podawaniu daty:
13 lutego 2021 r.

Dziś jest 25 lutego 2020 r.

29 lutego występuje tylko w roku przestępnym.

Termin kolejnego zebrania to 1 lutego.

Wskazówka:
Przy podawaniu daty nazwę miesiąca odmieniamy tak, jakby znajdowało się przed nim słowo dzień, np. 29 [dzień] lutego, 17 [dzień] kwietnia.
Wyrażenie typu 5 luty odnosi się nie do pojedyńczego dnia, lecz do całego miesiąca, np. To już 5 luty w tym stuleciu, który ma 29 dni.

Rok 2000 odczytujemy „rok dwutysięczny”, ale rok 2020 to „rok dwa tysiące dwudziesty” (a nie „! dwutysięczny dwudziesty”).

Zobacz też