prosteprzecinki.pl

Lubić czy lubieć?

Poprawna wersja:
lubić

Zawsze lubiłem spać do południa.

Moje dzieciaki lubiły mi pomagać jedynie w nakrywaniu do stołu.

A jej to nigdy nie lubiłam.

Warszawa da się lubić.

Lubiła tańczyć, pełna radości tak, ciągle goniła wiatr.

Dodatkowe informacje:
Oto spis poprawnych i niepoprawnych form czasownika lubić:
lubiłemlubiałem
lubiłamlubiałam
lubiłeślubiałeś
lubiłaślubiałaś
lubiłlubiał
lubiłalubiała
lubiłolubiało
lubiliśmylubieliśmy
lubiłyśmylubiałyśmy
lubiliścielubieliście
lubiłyścielubiałyście
lubililubieli
lubiłylubiały

Zobacz też