Deka czy deko?

Poprawna wersja:
deka

Poproszę 15 deka sera żółtego.

Tuż obok była apteka: „Poproszę mleka pięć deka”.

Dodatkowe informacje:
Sugerowanie się jedynie podobieństwem do skrótu kilo i automatyczne stosowanie tej samej końcówki: deko jest błędne. Przy stosowaniu przedrostka jako skrótu pełnej nazwy jednostki nie można bowiem zniekształcić tego przedrostka, dlatego poprawne formy to:

  • kilo, bo kilogram;
  • deka, bo dekagram.