prosteprzecinki.pl

Cyfra czy liczba?

Wyrazy te mają różne znaczenie i nie można ich używać zamiennie.

cyfra
Cyfra to pojedynczy znak graficzny. Istnieje dziesięć cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (w dziesiętnym systemie liczbowym). Cyfry tworzą zapis liczby.

liczba
Liczb jest nieskończenie wiele. Różnica między liczbą a cyfrą jest taka jak między wyrazem a literą: liczba składa się z cyfr, tak jak wyraz złożony jest z liter.
Błędne wrażenie, że pojęć cyfra i liczba można używać wymiennie, mogą wywoływać liczby 1-cyfrowe. Możemy mieć bowiem do czynienia zarówno z cyfrą 3, jak i liczbą 3. Są to jednak pojęcia o różnych znaczeniach i tak jak rozróżniamy pojęcia litera „a” oraz wyraz „a”, tak samo należy rozróżniać znaczenie słów cyfra i liczba.

Liczby kończące się cyfrą 7 są nieparzyste.

17 i 27 są liczbami nieparzystymi. 7 też jest liczbą nieparzystą.

Jesteś tylko liczbą, jesteś rzędem cyfr. Twoje imię to PESEL, nazwisko to NIP.

PIN do karty płatniczej jest liczbą składającą się z 4 cyfr.

PIN nie powinien być ciągiem tych samych cyfr (np. 1111). Ani ciągiem kolejnych cyfr (np. 1234). Takie bowiem kombinacje zbyt łatwo odgadnąć.

Liczby nie kłamią − sytuacja się polepsza.

Te liczby są niestety bezwględne.

W żadnym z powyższych przykładów nie można zamienić wyrazu liczby na cyfry itd. (ani odwrotnie).
Zobacz też