prosteprzecinki.pl

Conajmniej czy co najmniej?

Poprawna wersja:
co najmniej

Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.

Każdy chce co najmniej raz być w raju, każdy chce co najmniej raz być tam.

Dodatkowe informacje:
Mimo że synonimiczne i tak podobne słowo przynajmniej to jeden wyraz, wyrażenie co najmniej (jako połączenie partykuły wzmacniającej co i przysłówka najmniej) piszemy rozłącznie.

Zobacz też