prosteprzecinki.pl

Bynajmniej czy przynajmniej?

Wyrazy te mają różne znaczenie i nie można ich używać zamiennie.

Poprawna wersja w znaczeniu 'wcale', 'wcale nie' − gdy chcemy wzmocnić przeczenie zawarte w wypowiedzi albo przecząco odpowiedzieć na pytanie:
bynajmniej

Mimo pokojowego trybu życia nie byli bynajmniej tchórzami.

Bynajmniej to nie poezja dla ucha...

− Czy stolicą Norwegii jest Sztokholm? − Bynajmniej!


Poprawna wersja w znaczeniu 'co najmniej', 'chociaż', 'choćby':
przynajmniej

Są miejsca, które trzeba odwiedzić przynajmniej raz w życiu.

Przynajmniej raz miał rację.

Nie trzeba być pierwszym, a przynajmniej nie zawsze...

Zobacz też