Przecinek przed albo

Gdy spójnik albo występuje pojedynczo, nie stawiamy przed nim przecinka.

Czytał książki albo słuchał muzyki.

Uda się albo się nie uda.

Być albo nie być.

To był poniedziałek albo wtorek.

Teraz albo nigdy.

REKLAMA
Gdy wyraz albo powtarza się w jednym zdaniu, przed drugim (i każdym kolejnym) albo stawiamy przecinek.

Albo czytał książki, albo słuchał muzyki.

To był albo poniedziałek, albo wtorek.

Chciałby zostać albo lekarzem, albo strażakiem, albo policjantem.

Wyraz albo może również rozpoczynać dopowiedzenie lub wtrącenie, które można oddzielić od reszty zdania przecinkiem (przecinkami).

Był człowiekiem ambitnym, albo raczej żądnym władzy.

Był człowiekiem ambitnym, albo raczej żądnym władzy, i nie cofał się przed niczym.

Zobacz też